ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ แผนกงานห้องสมุด โทรศัพท์ภายใน 2854 หรือ จองพื้นที่บริการอบรมฐานข้อมูลออนไลน์ ได้ที่ http://www.mss.sac.oarit.rmuti.ac.th/booked-lib/Web/