ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น.
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ :: https://bit.ly/2WOV2ud
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานห้องสมุด เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2854