ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Human Library

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Human Library เรื่อง การพับเหรียญโปรยทาน ในวันที่ 9 และ 23 กันยายน 2563
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ :: https://forms.gle/VoSiiHgHVaEUSVYD6