ขอเชิญร่วมกิจกรรมพับถุงยาจากกระดาษรีไซเคิล เพื่อมอบแก่โรงพยาบาล

ขอเชิญร่วมกิจกรรมพับถุงยาจากกระดาษรีไซเคิล เพื่อมอบแก่โรงพยาบาล ณ แผนกงานห้องสมุด ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ