ลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50%

ลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50%  ตั้งแต่วันที 20 ต.ค. – 9 พ.ย. 2563