ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมอบรม เรื่อง การขอISBN และCIP

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมอบรม เรื่อง การขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) และข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ (CIP)

วันที่ 16 พ.ย. 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น.
ณ ห้องปิตาภรณ์อีสาน ชั้น 2 อาคาร 12A สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/35rDIyM