แจ้งเปิดให้บริการนอกเวลา

เปิดให้บริการนอกเวลา ช่วงสอบกลางภาค ตั้งแต่วันที่ 4 – 22 มกราคม 2564
เฉพาะชั้น 1 ชั้น 3 และชั้น 5