ลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50%

ลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50% ตั้งแต่วันที่ 4 – 22 มกราคม 2564 ณ แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1