แจ้งเลื่อนกำหนดส่งคืนหนังสือ

แจ้งเลื่อนกำหนดส่งคืนหนังสือ สำหรับผู้ใช้บริการที่มีกำหนดส่งคืนระหว่างวันที่ 4 – 10 มกราคม 2564 เป็นวันที่ 11 มกราคม 2564
สามารถคืนหนังสือได้ที่เครื่องคืนอัตโนมัติ ด้านหน้าห้องสมุด 24 ชั่วโมง