แจ้งปิดให้บริการ 4-10 มกราคม 2564

ปิดให้บริการ วันที่ 4-10 มกราคม 2564 สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เพจ : แผนกงานห้องสมุด มทร. อีสาน