นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยดานังเข้าศึกษาดูงาน

IMG_1001เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยดานัง ประเทศเวียดนาม เข้าศึกษาดูงานแผนกงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

IMG_1014IMG_1021