Niwasanont

Author's posts

การเปิดให้บริการช่วงสอบปลายภาค

การเปิดให้บริการช่วงสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 (วันที่ 16-29 ตุลาคม 2561)…

แจ้งการปิดปรับปรุงระบบ

ขออภัยในความไม่สะดวก…

ลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50%

กิจกรรมลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 ชำระค่าปรับได้ที่เคาน์เตอร์ชั้น 1…

ขอเชิญเข้างานหนังสือมีชีวิตดิจิตอล

ขอเชิญเข้างานหนังสือมีชีวิตดิจิตอล ประกอบไปด้วยหนังสือมีชีวิตจำนวน 10 เล่ม สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://library.oarit.rmuti.ac.th/e-book/site/