Niwasanont

Author's posts

หนังสือใหม่ประจำเดือนตุลาคม 2562

หนังสือใหม่ประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ แผนกงานห้องสมุดชั้น 1…

ลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50%

ลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50% วันที่ 7 – 25 ตุลาคม 2562…

เปิดให้บริการนอกเวลา ช่วงสอบปลายภาค

วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00 – 18.30 น. หลัง 16.30 น. เปิดให้บริการเฉพาะชั้น 1 ชั้น 3 และชั้น 5
วันเสาร์ 09.00 – 15.00 น. เปิดให้บริการเฉพาะชั้น 1 ชั้น 3 และชั้น 5…

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ในวันที่ 2 ต.ค. 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น.
สอบถามเพิ่มเติม เบอร์ภายใน 2852 แผนกงานห้องสมุด ชั้น 2…