Category: กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์

Nov 06

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Human Library

25112015

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Human Library เรื่อง “กล่องของขวัญทำด้วยมือ” ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ บริเวณเคาน์เตอร์บริการชั้น 1 อาคาร 12B สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานห้องสมุดชั้น 1 หรือโทร 2850

Oct 14

กิจกรรม Human Library

IMG_1005วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 แผนกงานห้องสมุดได้จัดกิจกรรม Human Library เรื่อง “การซ่อมหนังสืออย่างง่ายด้วยตนเอง” ณ บริเวณเคาน์เตอร์บริการชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.00 น. โดยมีนายไพล เพราะผักแว่น และนายวินิจ การชงัด ร่วมเป็นหนังสือมีชีวิต…

Oct 12

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Human Library

hl copy
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Human Library เรื่อง “การซ่อมหนังสืออย่างง่ายด้วยตนเอง” ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ บริเวณเคาน์เตอร์บริการชั้น 1 อาคาร 12B สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานห้องสมุดชั้น 1 หรือโทร 2850…

Jan 14

ห้องสมุดมีชีวิต ณ โรงเรียนบ้านระเริง

IMG_6269เมื่อวันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดโครงการห้องสมุดมีชีวิต(Living Library) : Human Library ณ โรงเรียนบ้านระเริง ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

IMG_6334 IMG_6379 IMG_6430 IMG_6442

Oct 31

ขอเชิญเข้าร่วม มภก-ห้องสมุดมนุษย์ 3

logo

ขอเชิญร่วมกิจกรรม… “ห้องสมุดมนุษย์-3 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต(มภก-หสม.3)” ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องสมุด ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วัตถุประสงค์ คือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏภูเก็ต

รายละเอียดการเข้าร่วม มภก-ห้องสมุดมนุษย์ 3

Feb 20

ภาพกิจกรรม 2014 International Forum on Human Library Development for ASEAN++

bann_libw

สามารถเข้าชมภาพกิจกรรมได้ที่

กิจกรรมวันที่ 28 มกราคม 2557

กิจกรรมวันที่ 29 มกราคม 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม :: 2014 International Forum on Human Library Development for ASEAN++

Jan 29

ห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) ครั้งที่ 29

1013555_268765993294214_2134534036_nเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 คณะกรรมการจัดทำแผนการบริหารงานบุคคล สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) ครั้งที่ 29
532309_268765073294306_189914860_n 1972420_268765383294275_1139363613_n 10155602_268765529960927_517746932_n