Category Archive: ประชาสัมพันธ์

Jul 20

วิดีโอสอนวิธีการค้นหาหรือสืบค้นข้อมูลบน EDS

วิดีโอสอนวิธีการค้นหาหรือสืบค้นข้อมูลบน EBSCO Discovery Service(EDS) :: คลิก!!

คู่มือการใช้งาน EBSCO Discovery Service(EDS) ในรูปแบบ :: คลิก!!

Jul 13

ขอเชิญร่วมงาน Microsoft Day


พบกับการบรรยาย เรื่อง
– เข้าใจยุคดิจิตอลและเตรียมความพร้อมสู่ประเทศไทย 4.0
– ระบบปฏิบัติการแห่งโลกอนาคต Windows 10 Creator Update
– Office 365 Education ระบบการทำงานแห่งโลกอนาคตที่คุณสามารถเข้าถึง
– สร้าง Profile ดีสู่ยุคการหางานสมัยใหม่ด้วย Linkedln
และ ร่วมเล่นเกมส์รับของที่ระลึกมากมาย
ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 …

Jul 11

เชิญใช้งานห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


URL :: https://maruey.2ebook.com/library/index
Username :: SETC-RMUTI01 และ SETC-RMUTI02
Password :: 181321
คู่มือการใช้งาน ::
Maruey

หรือเข้าใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน โดยดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ที่
for IOS :: https://itunes.apple.com/us/app/2ebook-library/id870473069
for Android :: https://play.google.com/store/apps/details?id=app.bestbook.library&hl=th
คู่มือการใช้งาน ::
Maruey eLibrary

Jul 04

ขอเชิญใช้งาน Human Library Digital

ขอเชิญใช้งาน Human Library Digital  ซึ่งจะได้พบกับหนังสือมีชีวิตทั้ง 6 เรื่อง ได้แก่ ศิลปินแห่งชาติ อ.ทวี รัชนีกร รศ.กาญจนา คันสุวรรณรัตน์ ผศ.ดร. คงศักดิ์ สังฆมานนท์ คุณไพล เพราะผักแว่น คุณกำปั่น บ้านแท่น และคุณวัฒนา ป้อมชัย

โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ :: http://library.oarit.rmuti.ac.th/e-book/site/…

Jun 30

กิจกรรมอบรมการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560…

Jun 28

เชิญทดลองใช้ Testing and Education Reference Center (TERC)


Testing and Education Reference Center (TERC) เป็นแหล่งของข้อมูลที่สำคัญในการค้นหาข้อมูลทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อตั้งแต่ระดับมัธยมปลายไปจนถึงระดับปริญญาเอก และรวมไปถึงวิทยาลัยการอาชีวะต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกาและบางประเทศทางยุโรปนอกจากนี้ยังให้แนวข้อสอบหรือแบบฝึกหัดของแบบทดสอบต่างๆที่ใช้ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละโปรแกรมวิชาที่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งกำหนด อาทิเช่น ความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น TOFLE หรือ TOEIC เป็นต้น หรือ การทดสอบในด้านอื่นๆ เช่น GMAT เป็นต้น
ช่วงเวลาให้บริการ :: ตั้งแต่วันนี้ – 31 ส.ค. 60
URL :: http://infotrac.galegroup.com/itweb/gvrlasia10?db=TERC&id=thrmuti

Jun 27

เชิญทดลองใช้ Gale Lingo

Gale Lingo ฐานข้อมูลที่ช่วยส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ โดยเนื้อหาเป็นชุดเรื่องราวต่าง ๆ ให้ผู้ใช้ได้ติดตาม พร้อมบทเรียนและลูกเล่นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ผู้ใช้ได้พัฒนาทักษะในหลาย ๆ ด้าน
ช่วงเวลาให้บริการ :: ตั้งแต่วันนี้ – 31 ส.ค. 60
URL :: http://infotrac.galegroup.com/itweb/gvrlasia10?db=LNGO&id=thrmuti

Jun 23

คณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาเข้าเยี่ยมชมสำนักฯ


เมือ่วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์อภิชาต ติรประเสริฐสิน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะผู้บริหาร และบุคลากร สวส. ต้อนรับคณะศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ในโครงการเส้นทางการศึกษาและประกอบอาชีพในโลกแห่งอนาคต ประกอบด้วย คณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนบ้านมาบมะค่า โรงเรียนบ้านหนองตาคง และโรงเรียนประชาสามัคคี เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 100 คน

Page 1 of 2412345...1020...Last »