Category: ประชาสัมพันธ์

หนังสือใหม่ประจำเดือนธันวาคม 2562

หนังสือใหม่ประจำเดือนธันวาคม 2562 ณ แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1…

หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ แผนกงานห้องสมุดชั้น 1 …

หนังสือใหม่ประจำเดือนตุลาคม 2562

หนังสือใหม่ประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ แผนกงานห้องสมุดชั้น 1…

ลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50%

ลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50% วันที่ 7 – 25 ตุลาคม 2562…