Category: ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560
หากต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สามารถติดต่อสถอบรายละเอียดได้ที่ แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1 โทร.2850…

วิดีโอสอนวิธีการค้นหาหรือสืบค้นข้อมูลบน EDS

วิดีโอสอนวิธีการค้นหาหรือสืบค้นข้อมูลบน EBSCO Discovery Service(EDS) :: คลิก!!

คู่มือการใช้งาน EBSCO Discovery Service(EDS) ในรูปแบบ :: คลิก!!

ขอเชิญร่วมงาน Microsoft Day


ขอเชิญร่วมงาน Microsoft Day

เชิญใช้งานห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอเชิญใช้งานห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย