Category: ประชาสัมพันธ์

ลดค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่ง 50 %

dis2-copy

ลดค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่ง 50 % ตั้งแต่วันที่ 6 – 16 ธันวาคม 2559 ณ แผนกงานห้องสมด ชั้น 1 อาคาร 12B…

แจ้งการปิดให้บริการ

22112016

แจ้งปิดให้บริการในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 – จนกว่าจะเสร็จพิธี เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วมพิธี “มทร.อีสาน รวมพลังแห่งความภักดี ร่วมทำความดีถวายองค์ภูมิพล”…

นิทรรศกาลหนังสือ

14666305_1135133533202077_5106087814062777771_nนิทรรศกาลหนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1…

นักศึกษาสาขาวิชาช่างโยธาเข้าร่วมอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

14724597_1133576216691142_5076388427118882297_n

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 นักศึกษาสาขาวิชาช่างโยธาเข้าร่วมอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์…