Category: ประชาสัมพันธ์

Aug 14

แนะนำการใช้บริการให้กับนักศึกษาป.โท จากลาว

IMG_9859เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เจ้าหน้าที่ห้องสมุดโดยคุณรติมา ปลั่งกลาง และคุณวราภรณ์ วังหอมได้แนะนำขั้นตอนการใช้บริการห้องสมุด และมุมให้บริการต่างๆภายในห้องสมุดแก่นักศึกษาปริญญาโทจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
IMG_9863 IMG_9867 IMG_9868

 …

Aug 07

อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยดานัง เข้าศึกษาดูงาน

1

 

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยดานัง ประเทศเวียดนาม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตศูนย์กลาง นครราชสีมา

2 3

Jul 09

หอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์เข้าศึกษาดูงาน

10428368_703690586368977_93246231651447315_o
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 คณะศึกษางานจาก หอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก เข้าเยี่ยมชมแผนกงานห้องสมุด


10397034_703691926368843_2671001285609705326_o 1487825_703691913035511_923635349274013254_o

Jun 13

ปิดบริการยืมเพื่อสำรวจหนังสือประจำปี

close invent

แผนกงานห้องสมุดและแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ขอแจ้งการงดให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2557 เพื่อทำการสำรวจทรัพยากรฯประจำปี
ขออภัยในความไม่สะดวก…

Apr 28

โครงการอบรมบุคลากรประจำการ (In – service training) ครั้งที่ 2

photo 5
โครงการอบรมบุคลากรประจำการ  (In – service training)  ครั้งที่  2  หลักสูตรการใช้งานระบบตรวจสอบพันธะนักศึกษาขอสำเร็จการศึกษา โดยมีคุณวราภรณ์ วังหอมเป็นวิทยากร  ในวันที่  28  เมษายน 2557 เวลา  9.00-12.00  น.  ณ  แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1

photo 2 photo 5 photo 3 photo 1

Apr 25

เชิญทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill

eb
เชิญทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill โดยสามารถเข้าทดลองใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill ประกอบด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย(e-book) 100 ชื่อเรื่อง ของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill 
URL :: portal.igpublish.com/iglibrary/

Apr 24

เชิญทดลองใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS)

1

เชิญทดลองใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) โดยสามารถเข้าใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) : เป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการและสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 13 ฐานข้อมูล ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับเพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่น ฐานข้อมูล ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science ทั้งนี้ยังรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks(NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว(Single Search)
URL

Mar 31

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าศึกษาดูงาน

IMG_5638

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าศึกษาดูงานแผนกงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

IMG_5653 IMG_5656 IMG_5665 IMG_5668