Category: ประชาสัมพันธ์

Oct 31

ทดลองใช้งาน Charting Thailand’s Economy plus

chart
บริษัท ชาร์ตเมคเกอร์ จำกัด เปิดให้เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Charting Thailand’s Economy Plus ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 รวมระยะเวลาทดลองใช้ 6 เดือน โดยมีรายละเอียดฐานข้อมูล ดังนี้

ฐานข้อมูล Charting Thailand’s Economy Plus 
รายละเอียด :: เป็น e-learning platform ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานได้เรียนรู้การติดตามสภาวะเศรษฐกิจได้อย่างง่ายดายผ่านทาง online course และฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ประกอบด้วย 1.online …

Oct 30

เชิญทดลองใช้งาน Ebrary : Academic Complete Collection

ebrary-e-book
บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัดได้เปิดให้ทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Ebrary : Academic Complete Collection ซึ่งประกอบไปด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(ebooks) ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา เช่น สังคมสาสตร์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ ศิลปะ และกฎหมาย เป็นต้น จำนวนไม่น้อยกว่า 70,000 ชื่อเรื่อง จากสำนักพิมพ์มากกว่า 500 สำนักพิมพ์ สามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556

URL :: http://site.ebrary.com/lib/rmuti1

Oct 08

อบรมบุคลากรประจำการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556

1385290_564466670268769_3757887_n
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 – 16.30 น. แผนกงานห้องสมุดได้จัดอบรมบุคลากรประจำการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ที่แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน…

Sep 05

นักศึกษาเข้ารับการอบรมการใช้งานฐานข้อมูล

IMG_9661
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 นักศึกษาสาขาการเงิน ปวส. ปี 1 ห้อง ก และห้อง ข เข้ารับการอบรมการใช้งานฐานข้อมูล e-Books ,ThaiLIS และการสืบค้น OPAC 2.0 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 12C

ถ้านักศึกษาท่านใดสนใจเข้าอบรมการใช้งานฐานข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่ คุณอุไรลดา ชูพุทธพงษ์ แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Sep 04

ทดลองใช้ Emerald eBooks ได้แล้ววันนี้

ebook

Emerald eBook รวบรวมหนังสือมากกว่า1,000 เล่มจากหนังสือ 130 ชื่อเรื่องประกอบด้วย 2 คอลเลคชั่น ด้วยกัน

 

1. สาขา ธุรกิจ การจัดการ และ เศรษฐศาสตร์ (Business Management & Economics)เป็นคอลเลคชั่นที่มีหนังสือมากกว่า 730 เล่ม จากอีบุ๊คกว่า 85 ชื่อเรื่องใน 15 สาขาวิชา เนื้อเรื่องที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ด้วยเนื้อหาที่เป็นสากลและมีคุณภาพคอลเลคชั่นนี้ตอกย้ำตำแหน่งความเป็นผู้นำของสำนักพิมพ์ Emerald ที่เป็นสำนักพิมพ์นำของโลกในด้านวิจัยธุรกิจและการจัดการ

 

2. สาขา สังคมศาสตร์ ( Social Science) คอลเลคชั่นนี้ครอบคลุมการค้นหาข้อมูลอีบุ๊คในรูปแบบออนไลน์ได้มากกว่า350เล่ม จากหนังสือ …

Aug 26

เชิญทดลองใช้งาน IEEE elearning Library

ieee

IEEE eLearning Library :  เป็น elearning Cousre ทั้งในรูปแบบ Short courses และ Conference Workshops ที่จัดทำขึ้นโดยสำนักพิมพ์ IEEE จำนวนไม่น้อยกว่า 350 Courses
ชื่อผู้ใช้ : rutitrial
รหัสผ่าน : ieee2013
เข้าใช้งานได้ที่ :: http://ieee-elearning.org/
เชิญทดลองใช้งาน IEEE eLearning Library  ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กันยายน 2556…

Jul 24

สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect ได้ตามปกติแล้ว

sci

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด สกอ.ทราบกรณีผลกระทบที่เกิดการจากไม่สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect ได้ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 นั้น บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างการให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นท่านสมาชิก ThaiLIS ทั้ง 74 แห่งสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้ สำนักงานฯ ใคร่ขออภัยมา ณ โอกาส นี้…

Jul 24

ทดลองใช้งานฐานข้อมูล IEEE eLearning Library

IEEE

บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส เปิดให้เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล IEEE eLearning Library  ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กันยายน 2556 โดยสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง http://www.ieee-elearning.org ค่ะ