Category: ประชาสัมพันธ์

แจ้งการปิดให้บริการ

45082016แจ้งการปิดให้บริการในวันที่ 4 -5 สิงหาคม 2559 เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมตรวจประเมินการปฏิบัติงานตามการบริหารมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ…

แจ้งการปิดให้บริการ

26072016
แจ้งการปิดให้บริการในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.00 น.
– ขออภัยในความไม่สะดวก –…

เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล

ig“iGLibrary – All Complete”

เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล

gale_lingo
– GALE Lingo –
รายละเอียด : ฐานข้อมูลทางเลือกใหม่ในการฝึกฝนภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยุ่ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะในด้านต่างๆ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ…