Category: ประชาสัมพันธ์

Jan 11

กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์สัญจร ณ โรงเรียนบ้านบึงสาร

โครงการห้องสมุดมีชีวิต(Living Library) : Human Library กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์(Human Library) สัญจร ณ โรงเรียนบ้านบึงสาร เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561…

Jan 03

เชิญร่วมงานตลาดนัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 11

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมงานตลาดนัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 11 ในวันที่ 17 -1 9 มกราคม 2561 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ…

Dec 22

แจ้งการปิดให้บริการ

แจ้งการปิดให้บริการในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป และวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วมงานปีใหม่…

Dec 20

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เข้าศึกษาดูงานแผนกงานห้องสมุด และแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน…