Category: ประชาสัมพันธ์

Aug 16

หนังสือใหม่ประจำเดือนสิงหาคม

หนังสือใหม่ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกงานห้องสมุดชั้น 1…

Aug 15

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ …

Jul 24

กิจกรรมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560
หากต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สามารถติดต่อสถอบรายละเอียดได้ที่ แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1 โทร.2850…

Jul 20

วิดีโอสอนวิธีการค้นหาหรือสืบค้นข้อมูลบน EDS

วิดีโอสอนวิธีการค้นหาหรือสืบค้นข้อมูลบน EBSCO Discovery Service(EDS) :: คลิก!!

คู่มือการใช้งาน EBSCO Discovery Service(EDS) ในรูปแบบ :: คลิก!!

Jul 13

ขอเชิญร่วมงาน Microsoft Day


ขอเชิญร่วมงาน Microsoft Day

Jul 11

เชิญใช้งานห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอเชิญใช้งานห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

Jul 04

ขอเชิญใช้งาน Human Library Digital

ขอเชิญใช้งาน Human Library Digital  ซึ่งจะได้พบกับหนังสือมีชีวิตทั้ง 6 เรื่อง ได้แก่ ศิลปินแห่งชาติ อ.ทวี รัชนีกร รศ.กาญจนา คันสุวรรณรัตน์ ผศ.ดร. คงศักดิ์ สังฆมานนท์ คุณไพล เพราะผักแว่น คุณกำปั่น บ้านแท่น และคุณวัฒนา ป้อมชัย

โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ :: http://library.oarit.rmuti.ac.th/e-book/site/…

Jun 30

กิจกรรมอบรมการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560…