Category: ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการประกวดแข่งขันส่งเสริมการใช้วิทยบริการ

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 11.30 – 12.30 น. งานวิทยบริการได้จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันส่งเสริมการใช้วิทยบริการ ณ แผนกงานห้องสมุด โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 9 คน …

กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์สัญจร ณ โรงเรียนบ้านบึงสาร

โครงการห้องสมุดมีชีวิต(Living Library) : Human Library กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์(Human Library) สัญจร ณ โรงเรียนบ้านบึงสาร เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561…

เชิญร่วมงานตลาดนัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 11

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมงานตลาดนัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 11 ในวันที่ 17 -1 9 มกราคม 2561 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ…

แจ้งการปิดให้บริการ

แจ้งการปิดให้บริการในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป และวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วมงานปีใหม่…