Category Archive: ประชาสัมพันธ์

Oct 14

แจ้งปิดให้บริการ

close

ขออภัยในความไม่สะดวกนะคะ…

Oct 04

ขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงสัปดาห์สอบ

14372323_1232139660190731_1318921755029876091_o

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงสัปดาห์สอบ ตั้งแต่วันที่ 3-14 ตุลาคม 2559 เฉพาะชั้น 1 วันจันทร์ – วันศุกร์ ถึงเวลา 20.30  น.…

Sep 13

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

14322747_1103060009742763_5307507804486538307_n

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3

Sep 12

นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

14292460_1102331796482251_2489177834395885998_n

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอกนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3…

Sep 09

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

14199436_1099676536747777_5952450830219210356_nนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคาร 36…

Sep 08

นักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรม เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

14203114_1098702490178515_6368116432592318828_nนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3…

Sep 07

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน เข้าอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

14184528_1097844880264276_4837493882080923770_n

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3…

Sep 02

นักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไป เข้าอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

14192635_1093364964045601_3660081030908709808_nนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการ – การจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ เข้าอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3…

Page 5 of 23« First...34567...1020...Last »