Category: ประชาสัมพันธ์

เปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่บ้าน…มทร.อีสาน

gmsfguofdld8ipdo8l62q65f24-040914-1-1524-005116

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน เปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่บ้าน…มทร.อีสาน ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารเรียนรวม 35…

อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ opac

10683080_833213166698067_534628601_o

เมื่อวันที่ 6 กันยายน ได้จัดอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ opac ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

10614799_833213326698051_428625543_o 10686351_833213250031392_102034008_o 10686352_833213216698062_2092753765_o

การจัดการความรู้ประจำเดือนกันยายน 2557

IMG_0062

เมื่อวันที่ 5 กันยาน 2557 เวลา 13.30น. ได้ดำเนินการจัดการความรู้ ประจำเดือนกันยายน 2557 ในหัวข้อเรื่อง “การสื่อสารภายในองค์กรโดยผ่านเว็บไซต์ของฝ่าย” โดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการ นายสุเทพ ยนต์พิมายเป็นวิทยากร ณ แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1

IMG_0065 IMG_0069 IMG_0077 IMG_0082

อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ opac

IMG_0028

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 ได้จัดอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ opac ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4/4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 12A  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

IMG_0033 IMG_0034 IMG_0041 IMG_0046