Category: ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

Feb 07

นักศึกษาเข้าร่วมอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเข้าร่วมอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทีอนิกส์…

Feb 06

เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล CAMBRIDGE

เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล CAMBRIDGE ช่วงเวลาให้บริการ :: 1 ก.พ. 60 – 31 มี.ค.60
URL :: https://www.cambridge.org/core

Jan 30

โครงการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

โครงการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A ชั้น 3 ในวันที่ 30 มกราคม 2560…

Jan 26

เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Access English

เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Access English
Access English เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปใช้เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AEC)
URL :: https://accessenglishnow.com/platform
ช่วงเวลาให้บริการ :: 1 ม.ค. 60 – 31 ธ.ค. 60

Jan 16

แนะนำฐานข้อมูลทดลองใช้

Sep 13

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

14322747_1103060009742763_5307507804486538307_n

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3

Sep 12

นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

14292460_1102331796482251_2489177834395885998_n

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอกนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3…

Sep 09

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

14199436_1099676536747777_5952450830219210356_nนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคาร 36…