Category: ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

Feb 01

เชิญทดลองใช้งาน Academic OneFile

onefile

ฐานข้อมูล Academic OneFile เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการ นิตยสาร หนังสือ ข่าวสาร รูปภาพ วิดีโอและคลิปเสียง ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่มาจากสหสาขาวิชา อาทิด้าน วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ โดยมีเนื้อหาภายในกว่า 16,809 รายการ(มีเอกสารฉบับเต็มจำนวน 7,871 รายการ) สามารถค้นคว้าย้อนหลังได้ ตั้งแต่ ค.ศ.1980 – ปัจจุบัน แสดงผลในรูปแบบ HTML และ PDF และมีความสามารถในการอ่านออกเสียงให้ฟัง ทำ Highlight หรือเพิ่ม Note ลงในเนื้อหา บรรณานุกรมอัตโนมัติ แชร์เนื้อหาลงใน Social Network …

Dec 16

อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

12386638_1077181665639680_1043601922_nเมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น.แผนกงานห้องสมุดได้จัดอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่จากศูนย์กลางนครราชสีมาและวิทยาเขต ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ…

Dec 01

เชิญทดลองใช้ Britannica Online Academic Edition

bri
Britannica Online Academic Edition เป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ ชื่อ Britannica เป็นสำนักพิมพ์เก่าแก่มากกว่า 240 ปี ได้ผลิตสารานุกรมที่ได้รับคามนิยมโดยสถาบันการศึกษาจากทั่วโลก Britannica Online Academic Edition ได้รับการพัฒนาเพื่อนเป็นสารานุกรมที่ทันสมัย และมีคุณภาพสำหรับอาจารย์และนักศึกษา เพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า และวิจัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการนำไปใช้อ้างอิง สามารทดลองใช้งานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
URL :: http://academic.eb.com/

Sep 28

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าร่วมอบรม

12046967_905077166207716_701723059287252778_nเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ…

Sep 24

นักศึกษาสาขาวิชาช่างโยธาเข้าร่วมอบรม

12033233_903646536350779_7658790605787865954_nเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 นักศึกษา ปวส. สาขาวิชาช่างโยธา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ…

Sep 24

ขยายเวลาการทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English

laureate_logo

บริษัทบุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้เปิดทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission
โดยสามารถใช้งานผ่าน URL :: http://accessenglishnow.com/platform
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 รวมระยะเวลา 4 เดือน
เพียงแค่นิสิต/นักศึกษามารับ username และ password จากห้องสมุด เพื่อนำไปล๊อกอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคล ในขั้นต้นจะมีให้จำนวน 1,000 account

วิธีสมัคร Access English

รายละเอียดของโปรแกรมฝึกภาษา Access

Sep 23

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธาเข้าร่วมอบรม

12002041_903276429721123_1703069519507916336_nเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ…

Sep 21

เชิญชวนใช้งาน Single Search

edsEDS Search(Single Search) เป็นเครื่องมือสำหรับสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 13 ฐานที่สำนักงานอุดมคณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับ รวมทั้งฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ และฐานข้อมูลอื่นๆที่ทางห้องสมุดบอกรับเอง โดยผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว(single search)

สามารถเข้าใช้งานได้ที่หน้าเว็บไซต์แผนกงานห้องสมุด :http://library.oarit.rmuti.ac.th/ (ด้านขวามือที่กล่อง Single Search – ตามรูปแนบ)…