Tag: Humanlibrary

ห้องสมุดมีชีวิต ณ โรงเรียนบ้านระเริง

IMG_6269เมื่อวันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดโครงการห้องสมุดมีชีวิต(Living Library) : Human Library ณ โรงเรียนบ้านระเริง ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

IMG_6334 IMG_6379 IMG_6430 IMG_6442

ขอเชิญเข้าร่วม มภก-ห้องสมุดมนุษย์ 3

logo

ขอเชิญร่วมกิจกรรม… “ห้องสมุดมนุษย์-3 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต(มภก-หสม.3)” ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องสมุด ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วัตถุประสงค์ คือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏภูเก็ต

รายละเอียดการเข้าร่วม มภก-ห้องสมุดมนุษย์ 3