ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Books

e-Books หรือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนที่เป็น เว็บไซต์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือ ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทร?ฟอนิกส์พกพาอื่นๆได้ เมื่อไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ ถูกรวบรวมบันทึกลงฐานข้อมูล สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็ม ทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว ในการค้นหา

 

ฐานข้อมูล รายละเอียด คู่มือ Tips Brochure
E-Book เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย มากกว่า 500 ชื่อเรื่อง ซึ่งสามารถเข้าใช้พร้อมกันได้ไม่เกิน 5 ผู้ใช้ สามารถสืบค้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถอ่านแบบออนไลน์และออฟไลน์
eBooks on EBSCOhost หนังสือออนไลน์ที่ผสานฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์เพื่อการใช้งานอย่างง่ายของ EBSCOhost ทำให้ eBooks on EBSCOhost สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย อาทิเช่น การเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม, ขั้นตอนการดาวน์โหลดอย่างง่ายดาย เข้ากันได้ดีกับคอมพิวเตอร์ทุกประเภทรวมทั้งอุปกรณ์พกพาทุกชนิด, การ Download Offline ที่ผู้อ่านสามารถอ่าน eBooks ได้โดยไม่ต้องอาศัยสัญญาณอินเตอร์เนต, การจดบันทึก, การพิมพ์, การอีเมล์, การทำอ้างอิง และอื่นๆ  

GALE ฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) สาขาวิชาต่าง ๆ เช่น Business, Environment, History, Science และ Technogy แสดงในรูปแบบ HTML และ PDF ในส่วนของการเข้าใช้งานเพียงท่านมีบัญชี Google หรือบัญชีอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยก็สามารถเข้าใช้งานได้ทันที
 
EBSCO eBook หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีหลากหลายสาขาวิชามากกว่า​ 179​ ชื่อเรื่อง​ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม fulltext​ สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งออฟไลน์(online)​และออนไลน์(off-line)​ โดยไม่ต้องอาศัยสัณญาณ​ Internet
Maruey eLibrary การให้บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์แบบ online ด้านการเงิน การลงทุน ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย

หากสนใจสามารถขอรับ username และ password ในการเข้าใช้ได้ที่ https://www.facebook.com/library.rmutifanpage

Sciencedirect EBS ฐานข้อมูลหนังสือออนไลน์ชั้นนำจากสำนักพิมพ์ Elsevier(64 เล่ม)
Emerald eBooks Collection

ประกอบไปด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จํานวนมากกว่า 1600 เล่มครอบคลุม
สาขาวิชา
• Accounting & economics
• Business & strategy
• Cultural studies
• Educational administration
• Environmental management
• Gender studies
• Leisure & tourism
• Library studies & knowledge management
• Marketing & public relations
• Mental health
• Public policy
• Social change
• Sociology
• Training & development
Sciencedirect EBS ฐานข้อมูลหนังสือออนไลน์ชั้นนำจากสำนักพิมพ์ Elsevier
Wiley Online Book เป็นหนังสือออนไลน์จากสำนักพิมพ์ John Wiley&Sons บนฐาน Onlinelibrary.wiley ให้บริการผู้ใช้ในการดาวน์โหลดเนื้อหารายบทความ จากรายชื่อที่ได้รับการคัดเลือกจากทางสถาบัน โดยไม่จำกัดผู้ใช้ผ่านทางทางการเข้าใช้ภายใต้เครือข่ายของสถาบันตลอด24ชั่วโมง
ติดต่อขอรหัสเข้าใช้ได้ที่ :: Fanpage แผนกงานห้องสมุด หรือแผนกงานห้องสมุด

IG Library หนังสือออนไลน์จากสำนักพิมพ์ IG Publishing จำนวน 73 รายการ