หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

e-Books หรือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนที่เป็น เว็บไซต์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือ ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาอื่นๆได้ เมื่อไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ ถูกรวบรวมบันทึกลงฐานข้อมูล สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็ม ทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว ในการค้นหา  ซึ่งฐานข้อมูลที่ให้บริการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

ฐานข้อมูล รายละเอียด คู่มือ Tips Brochure
E-Book เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 500 รายชื่อ ซึ่งสามารถเข้าใช้พร้อมกันได้ไม่น้อยกว่า 2 ผู้ใช้ สามารถสืบค้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถอ่านแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยมีระบบควบคุมพิเศษ
eBooks on EBSCOhost หนังสือออนไลน์ที่ผสานฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์เพื่อการใช้งานอย่างง่ายของ EBSCOhost ทำให้ eBooks on EBSCOhost สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย อาทิเช่น การเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม, ขั้นตอนการดาวน์โหลดอย่างง่ายดาย เข้ากันได้ดีกับคอมพิวเตอร์ทุกประเภทรวมทั้งอุปกรณ์พกพาทุกชนิด, การ Download Offline ที่ผู้อ่านสามารถอ่าน eBooks ได้โดยไม่ต้องอาศัยสัญญาณอินเตอร์เนต, การจดบันทึก, การพิมพ์, การอีเมล์, การทำอ้างอิง และอื่นๆ  
Maruey eLibrary  

GALE ฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) สาขาวิชาต่าง ๆ เช่น Business, Environment, History, Science และ Technogy แสดงในรูปแบบ HTML และ PDF ในส่วนของการเข้าใช้งานเพียงท่านมีบัญชี Google หรือบัญชีอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยก็สามารถเข้าใช้งานได้ทันที