ฐานข้อมูลทดลองใช้

ฐานข้อมูล รายละเอียด คู่มือ Tips Brochure
Academics Focus เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารที่จัดพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษเป็นต้นฉบับในประเทศจีน (136ชื่อเรื่อง)  วารสารโดดเด่นที่แปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ(132 ชื่อเรื่อง) และงานประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดการในประเทศจีน (27,300 บทความ) เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการด้านจีนศึกษาสำหรับบุคคลที่ไม่รู้จักภาษาจีน
ระยะเวลาทดลองใช้งาน  :: 1 มีนาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2561
   China Academic Journals Full-text Database รวบรวมวารสารวิชาการดีเด่นของประเทสจีน มีวารสาร 1 หมื่นกว่าชื่อเรื่อง 61 ล้านบทความ
ระยะเวลาทดลองใช้งาน  :: 1 มีนาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2561
  China Masters’ Theses Full-text Database เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 740 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล  3.2 ล้านบทความ
ระยะเวลาทดลองใช้งาน  :: 1 มีนาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2561
China Doctoral Dissertations Full-text Database เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 450 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล  3 แสนบทความ
ระยะเวลาทดลองใช้งาน  :: 1 มีนาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2561
  China Reference Works Online เป็นฐานที่รวบรวมหนังสือคู่มือเกือบ 9000 เล่มจากสำนักพิมพ์ 300 กว่าแห่ง ประกอบด้วย พจนานุกรมภาษา  คู่มืออุตสาหกรรม สารานุกรม ข้อมูลทางการแพทย์ เป็นต้น
ระยะเวลาทดลองใช้งาน  :: 1 มีนาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2561