เปิดให้บริการนอกเวลา ช่วงสอบปลายภาค

วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00 – 18.30 น. หลัง 16.30 น. เปิดให้บริการเฉพาะชั้น 1 ชั้น 3 และชั้น 5
วันเสาร์ 09.00 – 15.00 น. เปิดให้บริการเฉพาะชั้น 1 ชั้น 3 และชั้น 5

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ในวันที่ 2 ต.ค. 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น.
สอบถามเพิ่มเติม เบอร์ภายใน 2852 แผนกงานห้องสมุด ชั้น 2

เชิญใช้ World Global Style Network (WGSN) Insight

เปิดใช้ WGSN Life style & Interior
เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) แบบ Real Time ใช้งานในแบบ Fashion Search Engine  ลักษณะ Web Page เพื่อค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลร่วมสมัย (Trend) ข่าวสาร บทวิเคราะห์ การพยากรณ์ล่วงหน้า รวมถึงงานวิจัย ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟชั่น เครื่องแต่งกาย สิ่งทอ  เครื่องประดับ การออกแบบผลิตภัณฑ์   กราฟฟิกและออกแบบสิ่งพิมพ์ สถาปัตย์และการตกแต่งภายใน ธุรกิจการค้าปลีก ข้อมูลของเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก  มีเนื้อหามากกว่า 800,000 หน้า   โดยจะเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลแฟชั่น และอื่นๆ ทั้งที่เป็น Archive ย้อนหลังกว่า 10 ปี และล่วงหน้าก่อนประมาณกว่า 2 ปี จากทั่วทุกมุมโลก อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย พร้อมด้วยเครื่องมือ (Function) การทำงานต่าง ๆ
Continue reading

หนังสือใหม่ประจำเดือนกันยายน 2562

หนังสือใหม่ประจำเดือนกันยายน 2562  …. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานห้องสมุด สำนักวิทยฯ Continue reading