Academic Search Ultimate

Academic Search Ultimate เป็น ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง Continue reading

การใช้งานนอกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของทางมหาวิทยาลัย ของฐานข้อมูล GALE

ประชาสัมพันธ์การใช้งานนอกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของทางมหาวิทยาลัย ของฐานข้อมูล GALE 💻
โดยเลือกหนังสือ แล้วเลือก Sign in with Google แล้ว Login ด้วยอีเมล์ของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน xxxxx@rmuti.ac.th และรหัสผ่านส่วนบุคคล ก็จะสามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา

EBSCO เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูล

EBSCO เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้

Continue reading

สำนักพิมพ์ IEEE จัดให้มีการอบรม

สำนักพิมพ์ IEEE จัดให้มีการอบรมในระหว่าง 7 สัปดาห์ เพื่อช่วยการเรียนรู้และวิจัยในช่วงการหยุดโควิด-19 (Online Webinars) ผ่านเว็บ Webex Continue reading