ขั้นตอนการสมัครสมาชิกห้องสมุด

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกห้องสมุด :: http://library.oarit.rmuti.ac.th/processes/reg
หรือวิดีโอ :: https://www.youtube.com/watch?v=BaUO4AeaaA8

ต่ออายุสมาชิดห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2561

นำบัตรนักศึกษามาเช็คข้อมูลที่เคาน์เตอร์ชั้น 1 ได้เลยค่ะ

แจ้งการปิดให้บริการ

แจ้งการปิดให้บริการในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 -13.00 น.

แจ้งการปิดให้บริการ


แจ้งการปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน