ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมอบรม เรื่อง การขอISBN และCIP

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมอบรม เรื่อง การขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) และข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ (CIP)

Continue reading

อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ScienceDirect

ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ScienceDirect

Continue reading

ขอเชิญทดลองใช้งาน SE-ED E-Library

ขอเชิญทดลองใช้งาน SE-ED E-Library

Continue reading

ลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50%

ลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50%  ตั้งแต่วันที 20 ต.ค. – 9 พ.ย. 2563