แจ้งการเปิดให้บริการนอกเวลา

แจ้งการเปิดให้บริการนอกเวลา ระหว่างวันที่ 17 ก.พ. – 7 มี.ค. 63

แจ้งวันปิดให้บริการ

แจ้งการปิดให้บริการในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (HUMAN LIBRARY) สัญจร

แจ้งการปิดให้บริการ

แจ้งการปิดให้บริการ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากเป็นวันชดเชยวันมาฆบูชา

ขอเชิญทดลองใช้ Emerald eBooks Collection

Emerald eBooks Collection
สำนักพิมพ์  Emerald Publishing ได้รับรางวัล Academic, Educational and Professional Publisher of the Year  2019 จาก The British Book Awards
Emerald eBooks Collection ประกอบไปด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากกว่า 2500 เล่มครอบคลุมสาขาวิชา Continue reading