นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน เข้าอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

14184528_1097844880264276_4837493882080923770_n

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 Continue reading

นักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไป เข้าอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

14192635_1093364964045601_3660081030908709808_nนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการ – การจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ เข้าอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 Continue reading

นักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรม เข้าอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

14142021_1092486504133447_1354468307537175831_nนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการ – การจัดการอุตสาหกรรม เข้าอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Continue reading

เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล

acengAccess Engineering คือฐานข้อมูลออนไลน์ชั้นนำทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครอบคลุมสาขาวิศวกรรมสาขาต่างๆ มากกว่า 10 สาขา ประกอบด้วยหนังสือหลักจากสำนักพิมพ์หนังสือ McGraw-Hill มากกว่า 600 รายการ พร้อมกับ Interactive tools, picture, video และ multimedia Continue reading