Sep 04

ทดลองใช้ Emerald eBooks ได้แล้ววันนี้

ebook

Emerald eBook รวบรวมหนังสือมากกว่า1,000 เล่มจากหนังสือ 130 ชื่อเรื่องประกอบด้วย 2 คอลเลคชั่น ด้วยกัน

 

1. สาขา ธุรกิจ การจัดการ และ เศรษฐศาสตร์ (Business Management & Economics)เป็นคอลเลคชั่นที่มีหนังสือมากกว่า 730 เล่ม จากอีบุ๊คกว่า 85 ชื่อเรื่องใน 15 สาขาวิชา เนื้อเรื่องที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ด้วยเนื้อหาที่เป็นสากลและมีคุณภาพคอลเลคชั่นนี้ตอกย้ำตำแหน่งความเป็นผู้นำของสำนักพิมพ์ Emerald ที่เป็นสำนักพิมพ์นำของโลกในด้านวิจัยธุรกิจและการจัดการ

 

2. สาขา สังคมศาสตร์ ( Social Science) คอลเลคชั่นนี้ครอบคลุมการค้นหาข้อมูลอีบุ๊คในรูปแบบออนไลน์ได้มากกว่า350เล่ม จากหนังสือ 45 ชื่อเรื่อง เป็นคอลเลคชั่นที่มีคุณภาพสูงจากนักเขียนนานาชาติที่นำเสนอความทันสมัยข้อเนื้อหาข้ามข้อจำกัดในการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์

เข้าใช้งานได้ที่ :: http://www.emeraldinsight.com/browse.htm?content=journals_books&type=journals_books&by=title&letter=A&type=books&show=all

 

 เปิดทดลองใช้ ตั้งแต่วันที่ 1กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน นี้ค่ะ

 

Aug 26

เชิญทดลองใช้งาน IEEE elearning Library

ieee

IEEE eLearning Library :  เป็น elearning Cousre ทั้งในรูปแบบ Short courses และ Conference Workshops ที่จัดทำขึ้นโดยสำนักพิมพ์ IEEE จำนวนไม่น้อยกว่า 350 Courses
ชื่อผู้ใช้ : rutitrial
รหัสผ่าน : ieee2013
เข้าใช้งานได้ที่ :: http://ieee-elearning.org/
เชิญทดลองใช้งาน IEEE eLearning Library  ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กันยายน 2556

Jul 24

สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect ได้ตามปกติแล้ว

sci

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด สกอ.ทราบกรณีผลกระทบที่เกิดการจากไม่สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect ได้ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 นั้น บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างการให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นท่านสมาชิก ThaiLIS ทั้ง 74 แห่งสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้ สำนักงานฯ ใคร่ขออภัยมา ณ โอกาส นี้

Jul 24

ทดลองใช้งานฐานข้อมูล IEEE eLearning Library

IEEE

บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส เปิดให้เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล IEEE eLearning Library  ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กันยายน 2556 โดยสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง http://www.ieee-elearning.org ค่ะ

Jul 17

ขอแจ้งเรื่องการระงับการให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect

28154_533259960056107_448519019_n
ขอแจ้งเรื่องการระงับการให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect เนื่องจากในปีงบประมาณ 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีเหตุขัดข้องบางประการทำให้ทุกท่านไม่สามารถเข้าใช้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect ได้ ท่านสามารถดาวโหลดเอกสารอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่ แผนกงานห้องสมุด ฝ่ายวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา  โทร : 044-233069 ต่อ 2850

Jul 05

เชิญผู้ใช้บริการเข้าชมวิดีโอขั้นตอนการใช้งานเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ

schผู้ใช้บริการสามารถเข้าชมวิดีโอขั้นตอนการใช้เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ(Selfcheck) และขั้นตอนการใช้เครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ(Bookdrop)ได้ โดยเข้าไปที่
1. ขั้นตอนการใช้เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ :: https://www.youtube.com/watch?v=FMSuz69h4NI
2. ขั้นตอนการใช้เครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ :: https://www.youtube.com/watch?v=yThFbzzScaw

Jun 27

ขอเชิญร่วมอบรมหัวข้อ “เงินทองต้องวางแผน”

money

ขอเชิญร่วมอบรมหัวข้อ “เงินทองต้องวางแผน”  ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น.

 

ณ ห้องมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา

 

Jun 26

Web OPAC2.0 เปิดให้ใช้งานแล้ว

OPAC 2.0

Web OPAC 2.0 เป็นระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบกับผู้ใช้มากขึ้น เช่น

– iOPAC ประกอบด้วย widget ที่หลากหลายเพื่อบริการข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆ เกี่ยวกับห้องสมุด เช่น widget หนังสือแนะนำ, ทรัพยากรใหม่,ข่าวสาร(RSS) เป็นต้น

– My Friend สมาชิกสามารถสร้างกลุ่มเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลบรรณานุกรมโดยส่งคำร้อง “ขอเป็นเพื่อน” และตอบรับจากเพื่อนที่ต้องการให้ร่วมกลุ่ม

– My List เมื่อสมาชิกค้นหารายการบรรณนุกรมที่ต้องการเจอแล้ว สามารถเก็บไว้เป็นรายการของตนเพื่อเรียกดูในภายหลังได้

– My Preferred กรรีที่สมาชิกได้สร้างคำค้นเป็นแบบ Preferred สามารถเลือกให้ระบบส่งข้อมูลทรัพยากรใหม่ ที่ตรงกับคำค้นทางอีเมลได้

– My Comment สมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศต่างๆได้

– News Feed สามารถเพิ่ม Feed ข่าวลงใน Web OPAC 2.0ได้

– Tag Cloud เป็นเครื่องมือที่จะนำเสนออันดับความสนใจของกลุ่มผู้ใช้งานที่มีต่อทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด โดยแสดงอันดับรายการ Tag สูงสุดแบ่งแยกตามสีและขนาดของคำ
URL :: http://wopac.rmuti.ac.th