มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงาน

IMG_3122เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 บุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน Continue reading

แจ้งการปิดให้บริการ

45082016แจ้งการปิดให้บริการในวันที่ 4 -5 สิงหาคม 2559 เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมตรวจประเมินการปฏิบัติงานตามการบริหารมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

แจ้งการปิดให้บริการ

26072016
แจ้งการปิดให้บริการในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.00 น.
– ขออภัยในความไม่สะดวก –

เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล

ig“iGLibrary – All Complete”
Continue reading