นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

14292460_1102331796482251_2489177834395885998_n

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอกนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 Continue reading

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

14199436_1099676536747777_5952450830219210356_nนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคาร 36 Continue reading

นักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรม เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

14203114_1098702490178515_6368116432592318828_nนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 Continue reading

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน เข้าอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

14184528_1097844880264276_4837493882080923770_n

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 Continue reading