เปิดตัว E-Book ห้องสมุดมนุษย์

hl-ebookแผนกงานห้องสมุดได้จัดทำ E-Book ห้องสมุดมนุษย์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท์ และคุณไพล เพราะผักแว่นเป็นหนังสือมีชีวิต ซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://library.oarit.rmuti.ac.th/e-book/site/

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

header_textกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A  อาคาร 12C

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา

วันที่ ๒๑-๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

Continue reading

แจ้งการปิดให้บริการ

annเนื่องจากมีการซ่อมระบบปรับอากาศทำให้ต้องมีการรื้อฝ้า เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการจึงจำเป็นต้องปิดให้บริการในช่วงเวลาที่มีการซ่อม ขออภัยในความไม่สะดวกนะคะ

เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Food Science Source

fss

ฐานข้อมูล Food Science Source
รายละเอียด : ฐานข้อมูลข้อความเต็มที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ทางด้านอุตสาหกรรมอาหารในทุกระดับ ครอบคลุมเนื้อหาบทความฉบับเต็มจากวารสารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโดยตรงจำนวนหลายร้อยชื่อเรื่อง ซึ่งออกแบบสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภทโดยมีการรวบรวมรายงานการตลาด บทความ มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ที่คัดเลือกมาจากสิ่งพิมพ์ทางการค้าและอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ ฐานข้อมูลนี้ยังให้การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วที่สำคัญรวมถึงบทความฉบับเต็มรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ กราฟิกและเนื้อหาอื่น ๆ จากชื่อเรื่องที่สำคัญจำนวนมาก นอกจากนี้ยังรวมถึงมาตรฐานและการปฏิบัติที่ดีที่สุดและให้ตัวอย่างการปฏิบัติการและพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การอาหารจากผู้เล่นในอุตสาหกรรมหลากหลายทั่วโลก
URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=fsr
ระยะเวลาการใช้งาน : ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2559