แจ้งการนำหนังสือมาคืน

เพื่อป้องกันการเกิดค่าปรับ ขอให้นักศึกษานำหนังสือมาคืนภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2561

การเปิดให้บริการช่วงสอบปลายภาค

การเปิดให้บริการช่วงสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 (วันที่ 16-29 ตุลาคม 2561)

แจ้งการปิดปรับปรุงระบบ

ขออภัยในความไม่สะดวก

ลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50%

กิจกรรมลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 ชำระค่าปรับได้ที่เคาน์เตอร์ชั้น 1