แจ้งขยายเวลาปิดให้บริการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง การปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)
(ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2564)

แจ้งปิดให้บริการ 4-10 มกราคม 2564

ปิดให้บริการ วันที่ 4-10 มกราคม 2564 สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เพจ : แผนกงานห้องสมุด มทร. อีสาน

แจ้งเลื่อนกำหนดส่งคืนหนังสือ

แจ้งเลื่อนกำหนดส่งคืนหนังสือ สำหรับผู้ใช้บริการที่มีกำหนดส่งคืนระหว่างวันที่ 4 – 10 มกราคม 2564 เป็นวันที่ 11 มกราคม 2564
สามารถคืนหนังสือได้ที่เครื่องคืนอัตโนมัติ ด้านหน้าห้องสมุด 24 ชั่วโมง

ลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50%

ลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50% ตั้งแต่วันที่ 4 – 22 มกราคม 2564 ณ แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1