งานตลาดนัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 13

งานตลาดนัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 13 วันที่ 8 – 10  มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Continue reading

ปิดให้บริการช่วงวันปีใหม่

เปิดให้บริการนอกเวลาช่วงสอบกลางภาค

เปิดให้บริการนอกเวลาช่วงสอบกลางภาค ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 – 10 มกราคม 2563
**วันอาทิตย์ไม่เปิดให้บริการ

กิจกรรมลดค่าปรับ 50%

กิจกรรมลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50% ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 – 10 มกราคม 2563 ณ แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1