ขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale Virtual Reference Library ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 14.00 – 15.30 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: แผนกงานห้องสมุด ชั้น 2 – เบอร์ภายใน 2852

ขอเชิญใช้งาน Evidence Based Acquisitions – EBA


รายละเอียด :: iG Library (iG Publishing) เป็นฐานข้อมูลออนไลน์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ที่รวบรวมหนังสือ และเนื้อหาจากสำนักพิมพ์ต่างๆ จากทั่วโลกกว่า 40 สำนักพิมพ์ มีหนังสือมากกว่า 80,000 รายชื่อ ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา สามารถ Print, Copy, Download, , Checkout มาพร้อมกับเครื่องมือในการสืบค้นต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีตัวอ่าน iViewer สามารถใช้งานได้ บน Smart Phone และ Tablet แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ PDF File และรองรับการแปลมากกว่า 40 ภาษา
สามารถเข้าใช้งานได้ที่ :: http://portal.igpublish.com/iglibrary/ โดยใช้งานผ่าน IP ของสถาบัน
**Video แนะนำการใช้งานhttps://portal.igpublish.com/iglibrary/guide

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรรมแนะนำการใช้บริการ สวส.

ติดต่อสอบถามและแจ้งความประสงค์ได้ทีแผนกงานห้องสมุด ชั้น 1

ลดค่าปรับเกินกำหนดส่งช่วงสอบกลางภาค

Colorful 50% discount off shop special offer sale promotion badge vector