แจ้งการปิดให้บริการเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า

– ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ –

เชิญใช้งานฐานข้อมูล EDS

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ เว็บไซต์แผนกงานห้องสมุด :: http://library.oarit.rmuti.ac.th (ตามภาพ)

แจ้งการเปิดให้บริการช่วงปิดภาคการศึกษา


แจ้งการเปิดให้บริการช่วงปิดภาคการศึกษา เปิดให้บริการเฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.30 น.

กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมะในชีวิตประจำวัน

นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมเข้าร่วมกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมะในชีวิตประจำวัน วันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 Continue reading