ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้บริการสำนักวิทยฯ

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้บริการสำนักวิทยและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถติดต่อสอบถามและจองวันเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1 (กิจกรรมนี้ได้รับ 2 หน่วยกิจ)

Continue reading

เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Nikkei Asian Review


เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Nikkei Asian Review
รายละเอียด : ฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทข่าวสาร รายงาน บทความวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับเอเชีย โดยมีเนื้อหาครอบคลุมด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง ในปัจจุบันและข้อมูลเก่าย้อนหลังได้ มาพร้อมเครื่องมือการใช้งานต่างๆ ในฐานข้อมูล
URL : https://asia.nikkei.com/
ระยะเวลาการใช้งาน : 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(OPAC 2.0)
โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและแจ้งความประสงค์ได้ที่ แผนกงานห้องสมุด โทรศัพท์ภายใน 2850

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกห้องสมุด

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกห้องสมุด :: http://library.oarit.rmuti.ac.th/processes/reg
หรือวิดีโอ :: https://www.youtube.com/watch?v=BaUO4AeaaA8