ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ กิจกรรมนี้ จะได้รับ 2 หน่วยกิต ด้านกิจกรรม AD ติดต่อสอบถามได้ที่แผนกงานห้องสมุด หรือโทร 2852

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี เข้าศึกษาดูงาน

คณะครูและนักศึกษา แผนกงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี เข้าศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Continue reading

โครงการอบรมการเขียนรายงานทางวิชาการ เพื่อการจัดทำปริญญานิพนธ์

โครงการอบรมการเขียนรายงานทางวิชาการ เพื่อการจัดทำปริญญานิพนธ์ ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 เวลา 08.30 – 17.30 น.  Continue reading

ต่ออายุสมาชิกห้องสมุด

เปิดเทอมแล้ว มาต่ออายุสมาชิกห้องสมุดก่อนยืมทรัพยากรกันนะคะ นำบัตรนักศึกษาหรือมาบอกรหัสนักศึกษาได้ที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดชั้น 1 ได้เลยค่ะ