งานตลาดนัดการเรียนรู้ learning Fair ครั้งที่ 6

มาแล้ว มาแล้ว อีกครั้งกับโอกาสดีที่ไม่ควรพลาดกับงานตลาดนัดการเรียนรู้ learning Fair ครั้งที่ 6
คุณจะได้พบกับกิจกรรมที่ให้ความรู้และความบันเทิงที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น การบรรยายพิเศษหัวข้อ “Are you ready for ASEAN 2015” อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นสำหรับบุคคลภายนอก, สัมมนาปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ (Human Library), กิจกรรม Soundtrack Movies Contest, กิจกรรมประกวด Mr. & Miss OARIT 2013, กิจกรรมประกวดภาพถ่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ “สวส.แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต”, กิจกรรม Talk Show Contest, กิจกรรม Karaoke Contest, และกิจกรรมประกวดเล่านิทานจากน้องๆ ระดับอนุบาล, และกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดได้แก่ มทร.อีสาน Book Fair, นิทรรศการหนังสือน่าอ่าน, นิทรรศการเทคโนโลยีการศึกษา, ลดค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่ง 50%, ประกาศรางวัลผู้โชคดีจากการใช้เครื่องยืม คืนอัตโนมัติ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 044233069 เว็บไซต์www.oarit.rmuti.ac.th และ facebook.com/rmuti.oarit
อย่าลืมเรามีนัดกันระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม 2556 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แล้วพบกันให้ได้นะครับ

 

478595_457609264296811_894858517_o (1)