ขอแจ้งยกเลิกการติดกำหนดส่งคืนทรัพยากร

แผนกงานห้องสมุดขอแจ้งยกเลิกการติดกำหนดส่งคืนทรัพยากร โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบวันกำหนดส่งคืนทรัพยากรได้ที่http://wopac.rmuti.ac.th/  แล้วเข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันกับระบบบัญชีอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย (ขั้นตอนตามรูป)

903520_501185266596910_1016828871_o

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2556 เจ้าหน้าที่แผนกงานห้องสมุด แผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเองและแผนกงานเทคโนโลยีการศึกษา ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ณ แผนกงานห้องสมุด ฝ่ายวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ทีมพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

882829_486297621419008_187059133_o

บริษัท EBSCO Publishing ได้ทำการเปิดให้เข้าทดลองใช้งานระบบสืบค้น

บริษัท EBSCO Publishing ได้ทำการเปิดให้เข้าทดลองใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service(EDS) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 13 ฐานข้อมูล ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search) สามารถเข้าทดลองใช้งานระบบสืบค้นได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 โดยสามารถเข้าใช้ระบบสืบค้นผ่านทาง URL ดังนี้
1. URL : http://search.ebscohost.com/ และเลือก Ebsco Discovery Service
2. URL ตรงเพื่อการเข้าใช้งาน EDS : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2Cuid&profile=eds

 

295676_479281392120631_466046599_n

งานตลาดนัดการเรียนรู้ learning Fair ครั้งที่ 6

มาแล้ว มาแล้ว อีกครั้งกับโอกาสดีที่ไม่ควรพลาดกับงานตลาดนัดการเรียนรู้ learning Fair ครั้งที่ 6
คุณจะได้พบกับกิจกรรมที่ให้ความรู้และความบันเทิงที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น การบรรยายพิเศษหัวข้อ “Are you ready for ASEAN 2015” อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นสำหรับบุคคลภายนอก, สัมมนาปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ (Human Library), กิจกรรม Soundtrack Movies Contest, กิจกรรมประกวด Mr. & Miss OARIT 2013, กิจกรรมประกวดภาพถ่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ “สวส.แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต”, กิจกรรม Talk Show Contest, กิจกรรม Karaoke Contest, และกิจกรรมประกวดเล่านิทานจากน้องๆ ระดับอนุบาล, และกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดได้แก่ มทร.อีสาน Book Fair, นิทรรศการหนังสือน่าอ่าน, นิทรรศการเทคโนโลยีการศึกษา, ลดค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่ง 50%, ประกาศรางวัลผู้โชคดีจากการใช้เครื่องยืม คืนอัตโนมัติ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 044233069 เว็บไซต์www.oarit.rmuti.ac.th และ facebook.com/rmuti.oarit
อย่าลืมเรามีนัดกันระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม 2556 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แล้วพบกันให้ได้นะครับ

 

478595_457609264296811_894858517_o (1)