ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมการใช้บริการสำนักวิทยฯ

10644576_774220449302356_3605002897829066242_n

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ถึง 30 เมษายน 2558 ติดต่อสอบถามและแจ้งความประสงค์ได้ที่ แผนกงานห้องสมุดชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโทรศัพท์ 044-233069 ต่อ 2850

“ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับบัตรผ่านกิจกรรม จำนวน 2 หน่วยกิต”

ขอแจ้งการปิดให้บริการ

1003375_724975447551223_4673616554289398842_n copy

เนื่องจากจุดเชื่อมต่อขั้วหม้อแปลงไฟฟ้าชำรุด ขอแจ้งปิดให้บริการในวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 12.30 – 15.00 น. และสามารถใช้บริการได้ตามปกติในเวลา 15.00 น.เป็นต้นไป

-ขออภัยในความไม่สะดวก-

สภาสถาปนิกเข้าเยี่ยมชมแผนกงานห้องสมุด

IMG_0318

เมื่อวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 คณะจากสภาสถาปนิกเข้าเยี่ยมชมแผนกงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

IMG_0308 IMG_0313

อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ opac

IMG_0292

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 นักศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา เข้าอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ opac ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

IMG_0294 IMG_0295