คณะผู้บริหาร อาจารย์ บรรณารักษ์และนักเรียน จากโรงเรียนด่านขุนทด เข้าศึกษาดูงาน

IMG_9880

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557  คณะผู้บริหาร อาจารย์ บรรณารักษ์ และนักเรียนยุวบรรณารักษ์ จากโรงเรียนด่านขุนทด เข้าศึกษาดูงานที่แผนกงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

IMG_9922 IMG_9928 IMG_9931 IMG_9935

แนะนำการใช้บริการให้กับนักศึกษาป.โท จากลาว

IMG_9859เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เจ้าหน้าที่ห้องสมุดโดยคุณรติมา ปลั่งกลาง และคุณวราภรณ์ วังหอมได้แนะนำขั้นตอนการใช้บริการห้องสมุด และมุมให้บริการต่างๆภายในห้องสมุดแก่นักศึกษาปริญญาโทจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
IMG_9863 IMG_9867 IMG_9868

 

อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยดานัง เข้าศึกษาดูงาน

1

 

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยดานัง ประเทศเวียดนาม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตศูนย์กลาง นครราชสีมา

2 3

หอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์เข้าศึกษาดูงาน

10428368_703690586368977_93246231651447315_o
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 คณะศึกษางานจาก หอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก เข้าเยี่ยมชมแผนกงานห้องสมุด


10397034_703691926368843_2671001285609705326_o 1487825_703691913035511_923635349274013254_o