ฐานข้อมูลทดลองใช้งาน

ฐานข้อมูล รายละเอียด คู่มือ Tips Brochure
Emerald eBooks Collection สำนักพิมพ์  Emerald Publishing ได้รับรางวัล Academic, Educational and Professional Publisher of the Year  2019 จาก The British Book Awards
Emerald eBooks Collection ประกอบไปด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากกว่า 2500 เล่มครอบคลุมสาขาวิชา

 • Accounting & economics
 • Business & strategy
 • Cultural studies
 • Educational administration
 • Environmental management
 • Gender studies
 • Leisure & tourism
 • Library studies & knowledge management
 • Marketing & public relations
 • Mental health
 • Public policy
 • Social change
 • Sociology
 • Training & development

ระยะเวลาทดลองใช้ 14 มกราคม – 14 มีนาคม 2563