ขอเชิญร่วมอบรมหัวข้อ “เงินทองต้องวางแผน”

money

ขอเชิญร่วมอบรมหัวข้อ “เงินทองต้องวางแผน”  ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น.

 

ณ ห้องมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา