previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว ณ หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565

ศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว ศูนย์บรรณสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564

ศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว ศูนย์บรรณสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565

POSTER