สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

                   คำค้น   :     
                  เขตข้อมูล :   
Rajamangala Univ of Technology Isan
EDS for RMUTI

บริการของเรา รูปแบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง

(ทุกบริการ ไม่มีค่าธรรมเนียม)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการปิดให้บริการในวันที่ 10 เมษายน 2567 เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม “บุญเดือนห้า มหาสงกรานต์ มทร.อีสาน บ้านเฮา”

หนังสือใหม่ประจำเดือนเมษายน 2567 ณ แผนกงานห้องสมุด สำนักวิทยฯ

แจ้งการปิดให้บริการห้องสมุดชั้น 5 – 6 / CL-Park /ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ในวันที่ 2 เมษายน 2567

แนวปฎิบัติการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สอบถามเพิ่มเติม โทร 2854, 2891

หนังสือใหม่ประจำเดือนมีนาคม 2567 ณ แผนกงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการฯ

แจ้งการเปิดให้บริการระหว่างวันที่ 19 – 31 มีนาคม 2567