เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

ผลการดำเนินงาน

การจัดการความรู้

ประจำปี 2555 พฤษภาคม : วิธีการสำรวจหนังสือให้มีประสิทธิภาพ (Inventory) ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ กรกฎาคม : ทรัพยากรสารสนเทศสูญหายจากการสำรวจ กันยายน : ตลาดนัดการเรียนรู้ พฤศจิกายน : เทคนิคและแนวทางในการรักษาความปลอดภัยอย่างถูกวิธีและการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าด้วยความรอบคอบและเหมาะสม การบริการที่ดี และการวิเคราะห์ยกเลิกการติดกำหนดส่ง ธันวาคม : กิจกรรม “มทร.อีสาน บุ๊คแฟร์ ปี 2556” อยางไรให้ได้หนังสือเร็วและไม่เกินงบ   ประจำปี 2556 มกราคม : การยกเลิกการติดกาหนดส่ง และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี งานบริการ ชั้น 2 กุมภาพันธ์ : การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีนาคม : วิธีการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ (Inventory) ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มิถุนายน : การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กรกฎาคม : ประชาสัมพันธ์เครื่องคืนอัตโนมัติ สิงหาคม : ติดตามงานเรื่องการประชาสัมพันธ์เครื่องคืนอัตโนมัติ / มาตรการปิดไฟหลังเลิกงาน และ แนวทางปฏิบัติที่ดีการใช้เครื่องตรวจสอบบุคคลออกจากอาคาร กันยายน : การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตุลาคม : การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พฤศจิกายน : ทบทวนประตูตรวจสอบบุคคลออกจากอาคาร และการตรวจสอบการเดินทางของหนังสือให้เป็นระบบ ธันวาคม : กิจกรรม “มทร.อีสาน บุ๊คแฟร์ …

สถิติการใช้บริการ