Return to ห้องสมุดมนุษย์

กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) สัญจร

  • โครงการห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) : Human Library ณ โรงเรียนบ้านระเริง ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วันที่  13 มกราคม 2558
  • โครงการห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) : Human Library กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) สัญจร ณ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 8 มกราคม 2559
  • โครงการห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) : Human Library กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) สัญจร ณ โรงเรียนประชาสามัคคี ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 27 มกราคม 2560
  • โครงการห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) : Human Library กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) สัญจร ณ โรงเรียนบ้านบึงสาร ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 5 มกราคม 2561
  • โครงการห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) : Human Library กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) สัญจร ณ โรงเรียนบ้านยองแยง ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 31 มกราคม 2562
  • โครงการห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) : Human Library กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) สัญจร ณ โรงเรียนหนองตาคง ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
  • โครงการห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) : Human Library กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) สัญจร ณ โรงเรียนบึงพญาปราบ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 25 มีนาคม 2564