ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม

แผนกงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร.(044)233 000 ต่อ 2850-2854,

โทรสาร (044) 233 070

เว็บไซต์แผนกงานห้องสมุด :: https://library.oarit.rmuti.ac.th/lib/
Facebook ::  https://www.facebook.com/library.rmutifanpage
Gmail :: library.rmuti@gmail.com

 

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น