หนังสือใหม่ประจำเดือนสิงหาคม 2566

หนังสือใหม่ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ณ แผนกงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการฯ

ลดค่าปรับ 50%

ลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50 % ตั้งแต่วันที่ 7 – 25 สิงหาคม 2565 สอบถามค่าปรับ/ชำระค่าปรับออนไลน์ ติดต่อเพจแผนกงานห้องสมุดมทร.อีสาน  :: https://www.facebook.com/library.rmutifanpage

แจ้งการปิดให้บริการ

แจ้งการปิดให้บริการในวันที่ 28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2566

หนังสือใหม่ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

หนังสือใหม่ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ณ แผนกงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการฯ