แจ้งการปิดให้บริการและเลื่อนกำหนดส่งหนังสือ

แจ้งการปิดให้บริการตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ และสำหรับผู้ใช้บริการที่มีกำหนดส่งหนังสือ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป สามารถใช้หนังสือได้ต่อไป โดยไม่คิดค่าปรับเกินกำหนดส่ง จนกว่าจะมีประกาศเปิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แจ้งกำหนดส่งหนังสือ

เลื่อนกำหนดส่งหนังสือ ถึงวันที่ 16 กันยายน 2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ
– โดยไม่คิดค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่ง –

ลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50%

ลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50% ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564
ติดต่อชำระค่าปรับออนไลน์ ทักแชทเพจได้เลยค่ะ :: https://www.facebook.com/library.rmutifanpage

แจ้งการกำหนดเลื่อนส่งหนังสือ

เลื่อนกำหนดส่งหนังสือ ถึงวันที่ 1 กันยายน 2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ
– โดยไม่คิดค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่ง –