อบรมบุคลากรประจำการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556

1385290_564466670268769_3757887_n
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 – 16.30 น. แผนกงานห้องสมุดได้จัดอบรมบุคลากรประจำการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ที่แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน