Category: ประชาสัมพันธ์

บริการให้ยืมปลั๊กไฟ

บริการให้ยืมปลั๊กไฟ สำหรับใช้บริการภายในห้องสมุดเท่านั้น ติดต่อยืมได้ที่แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1…

บริการ netflix และ viu ผ่าน Ipad

บริการ Netflix และ VIU ผ่าน Ipad ณ แผนกงานห้องสมุด ชั้น 5 ให้บริการยืมครั้งละ 3 ชม.…

หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ แผนกงานห้องสมุด …

ขอเชิญใช้บริการได้ที่มุม miniTCDC CENTER

ขอเชิญใช้บริการได้ที่มุม miniTCDC CENTER ณ แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1…