ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

ฐานข้อมูล รายละเอียด คู่มือ Tips Brochure
eBooks on EBSCOhost หนังสือออนไลน์ที่ผสานฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์เพื่อการใช้งานอย่างง่ายของ EBSCOhost ทำให้  eBooks on EBSCOhost สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย อาทิเช่น การเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม, ขั้นตอนการดาวน์โหลดอย่างง่ายดาย เข้ากันได้ดีกับคอมพิวเตอร์ทุกประเภทรวมทั้งอุปกรณ์พกพาทุกชนิด, การ Download Offline ที่ผู้อ่านสามารถอ่าน eBooks ได้โดยไม่ต้องอาศัยสัญญาณอินเตอร์เนต, การจดบันทึก, การพิมพ์, การอีเมล์, การทำอ้างอิง และอื่นๆ  
Emerald eBooks Collection
ประกอบไปด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จํานวนมากกว่า 1600 เล่มครอบคลุมสาขาวิชา
• Accounting & economics
• Business & strategy
• Cultural studies
• Educational administration• Environmental management
• Gender studies
• Leisure & tourism
• Library studies & knowledge management
• Marketing & public relations
• Mental health
• Public policy
• Social change
• Sociology
• Training & development
Sciencedirect EBS ฐานข้อมูลหนังสือออนไลน์ชั้นนำจากสำนักพิมพ์ Elsevier