ฐานข้อมูลทดลองใช้

 

ฐานข้อมูล รายละเอียด คู่มือ Tips Brochure
De Gruyter ฐานข้อมูล ebooks จากสำนักพิมพ์ De Gruyter ประเทศเยอรมนี เป็นกลุ่มสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรม
De Gruyter Online มีข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือ วารสาร และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า 60,000 รายการ ตลอดจนรายการนับล้านจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ eBooks และฐานข้อมูล เนื้อหาครอบคลุมด้านสถาปัตยกรรม เคมี วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรม ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ สังคมศาสตร์ และอื่นๆ
ทดลองใช้งานตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564
EBSCO 
ในส่วนของ flipster สามารถ download application : Flipster ได้ทั้ง IOS และ Android
ทดลองใช้งานตั้งแต่ 1 พ.ค. – 31 ก.ค. 2564