เสนอความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2566

 

ประเภทหนังสือ และ E-Book

เสนอรายชื่อหนังสือ และ E-Book

 

ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) จากสำนักพิมพ์

วิธีการเสนอคัดเลือกหนังสือ E-Book
1. Log in ด้วย RMUTI E-Mail เช่น  AAA.BB@rmuti.ac.th
2. เลือกดูรายชื่อหนังสือ E-Book จากสำนักพิมพ์ในรูปแบบ Excel ออนไลน์
3. เลือกหนังสือโดยใส่ข้อมูลของตัวท่านเองต่อท้ายหนังสือที่ต้องการ

คลิกดูรายชื่อหนังสือ

คลิกดูรายชื่อหนังสือ

คลิกดูรายชื่อหนังสือ

คลิกดูรายชื่อหนังสือ

คลิกดูรายชื่อหนังสือ

คลิกดูรายชื่อหนังสือ

คลิกดูรายชื่อหนังสือ

 

 

รายชื่อร้านหนังสือ / สำนักพิมพ์